کارگاه ها

با توجه به محدودیت ظرفیت کارگاه ها، افراد علاقه مند به شرکت در کارگاه ها لطفا هرچه زودتر در قسمت ثبت نام اعلام حضور فرمایند.
عنوان کارگاه تاریخ ساعت
اصول و فنون مذاکره  1395/8/19  10:30-12:30
 برنامه کسب و کار و طرح توجیهی و نحوه دفاع از آن  1395/8/19  13:30-15:30
 تجهیزات پزشکی از ایده تا محصول  1395/8/19  16:00-19:00
هفت سنگ بنای تعامل سرمایه گذار ماجراجو و کارآفرین  1395/8/20  08:00-10:00
 نحوه ارائه ایده به سرمایه گذار  1395/8/20  10:30-12:30
 ارزش گذاری ایده و محصول  1395/8/20  13:30-15:30
 کارگاه بازاریابی تخصصی دارویی  1395/8/20  13:30-15:30