مربی گری

این برنامه فرصتی است برای شرکت کنندگان تیمی و شرکت ها و هسته های فناور که در رویداد ثبت نام نموده اند و دارای طرح ایده محوری و یا محصول و یا خدمت اولیه هستند.
این بخش به نحوی طراحی شده است که شرکت کنندگان در مدت 2 روز و نیم رویداد می توانند با مربیان در فضایی ویژه که به صورت میزد گردهایی برای هر گروه طراحی شده است به طرح مشکلات کسب و کار خود نموده و از راهکارها و تجربیات مربیان خبره این رویداد بهره مند گردند.
همچنین این برنامه فرصت مناسبی برای آماده سازی و تمرین ارائه طرح در روز پایانی در بخش جشنواره رویداد برای ارائه داوران و سرمایه گذاران می باشد.

محورهای مربی گری:

  • طرح توجیهی، برنامه کسب و کار و مدل کسب و کار
  • ارزش گذاری فناوری های نوظهور
  • بازاریابی و فروش فناوری های نوظهور
  • نحوه ارائه طرح به سرمایه گذاران و داوران (pitch)
  • اخذ مجوزها و استانداردها

مربیان

دکتر ناصر محمدی مدل و برنامه کسب و کار
رئیس هیت مدیره ایده ناب ویژن و رئیس اسبق صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز
دکتر محمد فیروزمند -
مشاور مرکز طرح های کلان معاونت علمی ریاست جمهوری
مهندس محمو رضا مرآتی تجهیزات پزشکی
مدیر فنی شرکت پویندگان راه سعادت
مهندس حميد عزيززادهتجهیزات پزشکی
مدیر استاندارد شرکت پویندگان راه سعادت
زهرا محمدینحوه تکمیل ایده ها تا رسیدن به محصول قابل ارائه به بازار
رئیس انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی
دکتر ابوالفضل الیاسی تشخیص فرصت های کارآفرینی سلامت
مدیر اجرایی مرکز رشد پاستور شمال کشور تجاری سازی فناوری
ابوالفضل ابولفضلی ارزش گذاری ایده و بازاریابی تخصصی حوزه سلامت
مدیرعامل صندوق سلامت تهران
دکتر مصطفی سراج تجهیزات توانبخشی و وسایل کمکی
مدیر بهزیستی تهران
مهندس نابت نحوه ارائه ایده (Pitch)
دکتر مرتضی غریبی تجاری سازی فناوری
رئیس مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی اراک
دکتر پیمان کیهان ور مدل کسب و کار و تجاری سازی فناوری
رئیس دفتر فناوری،کارآفرینی و تجاری سازی فکت و مسئول هسته علوم و فناوری همگرای بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهندس محمد هادی خالقی برنامه کسب و کار وطرح توجیهی
مدیر عامل شرکت مبنا توسعه بازار
دکتر محمود امیری تجهیزات پزشکی
مدیر فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و رییس مرکز رشد فناوری سلامت
مهندس مسعود امیری برنامه کسب و کار و مدل کسب و کار
کارشناس ارتباط با صنعت و تجاری سازی فناوری- مخترع
مهندس کیوان میرمحمدصادقیفناوری اطلاعات سلامت
کارشناس ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه ساوتهمپتون انگلستان مشاور ارشد فنی شفاجو
مهندس سوگل ثابت فرفناوری اطلاعات سلامت
موسس شفاجو
تجاری سازی اختراع و فناوری مهندس معید دهقان پور
کارفرین و مدیرعامل 3MEDGROUP