آرشیو عملکرد

Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

دومین جلسه هماهنگی «پانل دانشگاه نسل سوم و کارآفرین» دومین رویداد ملی اینوتک سلامت در ساعت 7:30-09:30  مورخ  16/08/95 در محل سالن کنفرانس پژوهشگاه ابن سینا با حضور جناب آقایان دکتر محمدمهدی آخوندی، دکتر مصطفی کریمیان اقبال ، دکتر حمیدرضا خرم خورشید و سرکار خانمها دکتر لادن گیاهی و فاطمه نساجی برگزار گردید.

Previous Next

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

برگزاری جلسه داوری روز شنبه 15 آبان ماه 1395